SIA "Lampu demerkurizācijas centrs"
LV 42103000685
Kapsēdes ielā 10, Liepāja, Lv - 3402
Tel./Fax. 34-24871 e-pasts: ladece@ladece.lv
A/S HANSABANKA HABA LV 22
LS konts: LV16HABA0001408046795

   :: uzņēmums.

       SIA "Lampu demerkurizācijas centru" no 1988.gada nodarbojas ar dzīvsudraba saturošu izdegušo spuldžu pārstrādi, lai tās nenonāktu atkritumu izgāztuvē un neciestu visa Latvijas vide no dzīvsudraba piesārņojuma.

        Pateicoties uzņēmuma darbībai dzīvsudraba sārņi  nenonāk apkārtējā vidē, bet uzglabājas vienā vietā.

 

         SIA "Lampu demerkurizācijas centru" ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas ssaskaņā ar normatīvajiem aktiem sniedz pakalpojumus ne tikai dzīvsudraba saturošu atkritumu pārstrādē, bet arī to savākšanā (iepakojums) un transportēšanā. Tādā veidā ir tiešā saikne starp uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm (bīstamo atkritumu radītājiem) un pārstrādātāju.

        SIA "Lampu demerkurizācijas centru" personālam vienmēr ir bijis zināms priekšstats par vēlamo sava pakalpojuma līmeni:
                                nepieciešamā izglītība, pieredze un prakse;
                                visiem kopumā un katram atsevišķi ir skaidri un pieņemami
                                 darbības mērķi un uzdevumi;
                                uzņēmumā ir maza kadru mainība.

        SIA "Lampu demerkurizācijas centra" mērķis sadarboties un pieņemt, noslēdzot līgumu, no visiem Latvijas uzņēmumiem un organizācijām izlietotās dienasgaismas spuldzes pārstrādei.